'Een monnik is brandhout om je aan te warmen'


Vanwege de grote belangstelling verrees enkele jaren geleden een nieuw gastenverblijf. Foto: Abdij Maria Toevlucht

Broeder Guido van Belle (1959) is monnik in de Abdij Maria Toevlucht in Zundert. In de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw stampte hij in Brussel een organisatie uit de grond die zich bekommerde om aidspatiënten, een ziekte die toen pas net bekend was en waar velen aan stierven.

Guido werkte zeven jaar lang vaak van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Het was een grenservaring, een constante confrontatie met de broosheid van het leven. In die tijd kwam hij regelmatig in de abdij om even op adem te komen. Toen hij plannen maakte om in te treden was er weerstand in zijn omgeving: Ben je gek? De hele organisatie draait om jou! Je laat ons in de steek.

Na zijn intrede kreeg Guido geestelijke begeleiding van zuster Bep, een nuchtere boerendochter die werkte tussen de heroïnehoertjes in Amsterdam. 'Als ik haar ging opzoeken kwam ik steeds de problematiek op straat weer tegen, die ik kende van mijn werk in Brussel. Dan vroeg ik me af: kan ik mij niet nuttiger maken als maatschappelijk werker in een grote stad? Maar in het monnikenleven gaat het bij uitstek om nutteloosheid. Durf ik wel nutteloos te zijn in onze economische samenleving? Toen ik me dat realiseerde gaf me dat een enorme innerlijke vrijheid. Wij broeders werken ook hard, maar het werk staat niet centraal. Het gaat om iets wezenlijk anders.'

Guido is novicenmeester en begeleidt mannen die op weg zijn om monnik te worden. Hij ervaart het als een voorrecht om ze bij te staan, ook in hun duistere momenten. Daarnaast komen er veel gasten naar de abdij.

Guido: 'Door samen te bidden, ook 's nachts, en door de regelmaat in het bidden en werken raak je soms op een ander niveau van bewustzijn. Dan voel je je opgenomen in iets groters. Dat krijg je, je kunt het niet maken of afdwingen. Maar wanneer het je geschonken is, dan kun je weer een tijdje verder in de kachel. Dat is een beeld van broeder Gilbert, mijn novicenmeester, die zei: wij monniken zijn het brandhout in de kachel en de gasten komen zich daaraan warmen.'

Meer weten? www.abdijmariatoevlucht.nl