Sterker worden door zorg te vragen

Mede dankzij PIN kon Dokters van de Wereld beginnen met het project Medoc, een medisch document voor ongedocumenteerden. Medoc geeft informatie aan deze kwetsbare mensen én aan zorgverleners, zodat de migranten zonder verblijfsvergunning zorg krijgen als ze het nodig hebben.

Gerd Beckers, arts en projectcoördinator van Medoc:
'Mensen zonder een verblijfsvergunning kunnen vaak geen zorg betalen. De problemen zijn ontstaan bij de invoering van de Koppelingswet in 1998. Illegalen raakten toen uitgesloten van het hele pakket van sociale bijstand. Nederland heeft echter internationale verdragen getekend waarin staat dat niemand medische zorg onthouden mag worden, ook mensen zonder verblijfsvergunning niet. Vandaar dat de overheid allerlei regelingen heeft getroffen zodat die mensen niet tussen wal en schip raken.

Op papier ziet dat er mooi uit, maar in de praktijk verloopt het niet vlekkeloos. In sommige ziekenhuizen lijkt het belang van een individuele patiënt ondergeschikt aan economische belangen. Het bestuur kan wel roepen dat ze illegalen zonder geld helpen, maar als een financieel directeur vervolgens de baliemedewerkers instrueert om mensen die niet kunnen betalen zoveel mogelijk te weren, schiet je daar weinig mee op.'

Niet uitstellen

'We kunnen deze mensen niet aan hun lot overlaten. Wij gaan met zorgverleners om de tafel zitten en wijzen hen op hun plicht om die mensen te helpen. Ook informeren we de patiënten zelf. Vaak zijn deze mensen bang vanwege negatieve ervaringen in het verleden of omdat ze het systeem niet kennen. Daardoor weten ze niet wat de mogelijkheden zijn. Om de communicatie te verbeteren geven wij hen een medisch document, een boekje waarin precies staat waar zij last van hebben. Dat is voor zowel de patiënt als de arts handig, om de taalbarrière te overbruggen.

Totnogtoe is het project een succes. De patiënten die we al hebben kunnen helpen zeiden dat ze zich sterker voelden in het vragen van zorg. Ze durven om hulp te vragen in plaats van behandeling uit te stellen, waardoor de klachten alleen maar verergeren. Wij hopen dat de zorgsector zelf de toegevoegde waarde ziet van Medoc, zodat het geïntegreerd wordt in het zorgstelsel. Dat is het ultieme doel, dan heb je iets achtergelaten.'

Het pilotproject 'Een medisch document voor ongedocumenteerden' draait in Amsterdam. Meer informatie: http://www.doktersvandewereld.org/medoc