Samenwerking

Bij haar werk staat de CMBR niet alleen. Er wordt samengewerkt met verschillende organisaties die vaak vanuit de missionair-religieuze traditie zijn opgericht met ditzelfde doel: inzet voor Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping.

Sinds enkele jaren komt een aantal organisaties, ontstaan vanuit de religieuze instituten, regelmatig samen onder de naam Missionaire Bondgenoten om te spreken over de voortzetting van de inzet vanuit de missionair religieuze traditie.
Daarnaast is er een aantal andere organisaties waar de CMBR bij betrokken is of, al dan niet incidenteel, mee samenwerkt. In de Missionaire Agenda worden de campagnes van diverse (meest katholieke) organisaties die veel religieuzen een warm hart toedragen onder de aandacht gebracht.

Hieronder vindt u een overzicht van organisaties waar de CMBR mee samenwerkt.