Nederlands leren van de buurvrouw

Het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) zorgt ervoor dat zo'n 150 allochtone vrouwen wekelijks taalles krijgen aan huis. Deze geïsoleerd levende vrouwen krijgen geen hulpverlener op bezoek, maar een Nederlands sprekende buurtbewoonster. PIN steunt het project.

Barbara de Groot, coördinator van stichting ABC:
'Wij willen geïsoleerde allochtone vrouwen zelfredzaam maken. Dat is ons doel. Een flinke groep van vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen leeft erg afgesloten van de buitenwereld. Meestal komt dat omdat zij de Nederlandse taal slecht beheersen.

Wij brengen deze vrouwen in contact met een Nederlands sprekende vrijwilliger, die haar één keer per week taalles wil geven. Gericht op het praktische taalgebruik, waardoor ze zich kunnen redden in de Nederlandse samenleving. Ze moeten bijvoorbeeld zelfstandig een gesprek kunnen voeren bij de dokter of op de school van hun kinderen. Of ze moeten zelf 112 kunnen bellen.

Leren leren

Deze vrouwen komen niet naar de reguliere taalcursussen, omdat ze aan huis gebonden zijn, veelal omdat zij de zorg voor kinderen hebben. Bij de taalcursussen is kinderopvang slecht geregeld. Bovendien zien we dat vooral Marokkaanse vrouwen in hun land van herkomst geen enkele opleiding hebben gevolgd. Wij zijn gewend om te leren, en ook om te leren leren. Zij niet. Dat maakt de drempel hoog.

Bij ons is de drempel lager, omdat de lessen aan huis worden gegeven en bovendien op maat worden aangeboden. De vrouwen reageren dan ook erg enthousiast. Momenteel begeleiden wij ongeveer 150 vrouwen en hebben we ongeveer evenveel vrijwilligers. Ook voor hen is dit verrijkend. Ze ontmoeten er mensen door die ze anders nooit ontmoet zouden hebben. Ze geven vaak aan dat zij in een multiculturele wijk wonen, in een flat waar bijna alleen Turken en Marokkanen wonen, maar dat zij er niemand kennen. Dit is een goede manier om de cultuur en godsdienst van hun buurtgenoten te leren kennen.

Voortraject

We laten de lesneemsters natuurlijk niet aan hun lot over zodra zij aan hun 'buurvrouw' zijn gekoppeld. We blijven ze begeleiden en evalueren de voortgang. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat zij toch buitenshuis een taalcursus gaan volgen. Het Buurvrouwencontact komt niet in plaats van het reguliere traject van inburgering. Het is een soort voortraject.'

Meer informatie: http://www.abcamsterdam.org/