Er zijn grofweg twee soorten projecten die subsidie kunnen krijgen:

 1. kerkelijke projecten die op een vernieuwende manier de christelijke boodschap vormgeven, met name op lokaal niveau;
 2. maatschappelijke projecten die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen.

Aanvullende voorwaarden

 • Een project dat door PIN ondersteund wordt moet te maken hebben met waarden die in het Evangelie een centrale rol spelen: vrede, gerechtigheid en verzoening.
 • Het project moet het zelfbewustzijn en de zelfstandigheid van de betrokkenen versterken.
 • Het is aanbevelenswaardig als een project ten goede komt aan de (levensbeschouwelijke of culturele) dialoog tussen gelijkwaardige mensen.
 • Het project moet bij voorkeur in de startfase verkeren. Langdurige subsidies worden zelden toegekend.
 • Het project moet gedragen worden door een groep met rechtspersoonlijkheid en niet door (een) enkeling(en).
 • Het project moet een bredere uitstraling hebben dan alleen naar de primaire doelgroep.
 • Een project dat in belangrijke mate gedragen wordt door vrijwilligers of dat vrijwilligerswerk bevordert heeft de voorkeur boven alleen door professionals uitgevoerde projecten.
 • Samenwerking met andere organisaties wordt op prijs gesteld.
 • Voor het project dient ook op andere financiële bronnen dan de religieuzen een beroep gedaan te worden (overheid, fondsen, eigen inkomsten).

PIN geeft in de regel geen subsidie:

 • aan sanering van bestaande schulden;
 • aan fondsvorming;
 • aan de aankoop en het onderhoud van onroerend goed;
 • aan publicaties van boeken, films, dvd's etc.;
 • aan ééndaagse evenementen
 • bij het verminderen of wegvallen van subsidies van de burgerlijke of kerkelijke overheid.