Organisatie

De KNR-PIN, is een werkgroep dat onderdeel uit maakt van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en bestaat uit een aantal religieuzen die allen lid zijn van verschillende religieuze instituten (ordes, congregaties of kloosters) met verschillende spiritualiteit en doelstellingen. Alle leden worden benoemd door het bestuur van de KNR. Daarnaast wordt de KNR-PIN ondersteund door een aantal projectadviseurs, die de projectaanvragen beoordelen en de KNR-PIN voorzien van een advies. De KNR-PIN komt vijfmaal per jaar bijeen, waarin projectaanvragen worden beoordeeld. Het beleid van de KNR-PIN wordt vastgesteld door het bestuur van de KNR.

Contact

U kunt voor nadere informatie contact opnemen met het secretariaat
mevr. E. Daemen
KNR-PIN
Postbus 111
5201 AC ‘s –Hertogenbosch
Telefoon: 073-6921304
E-mailadres: pin@knr.nl