Brochures 'Op zoek naar sporen van God'

Tussen 2001 en 2008 verschenen er vier brochures in de serie 'Op zoek naar sporen van God' . In deze nota's wordt verwoordt hoe de religieuzen in Nederland hun missionaire opdracht zien binnen de ontwikkelingen in de samenleving en kerk. In de tweede nota wordt gekeken naar de toekomst van de missionaire beweging. In deze derde nota (mei 2007) staat de missionaire presentie van Charles de Foucauld centraal. Het vierde deel tenslotte heeft als ondertitel: Interreligieus samen leven - een aanzet voor gesprekken over de multireligieuze samenleving. De nota laat zes mensen aan het woord die al vele jaren bezig zijn op het vlak van de interreligieuze en interculturele dialoog. Hun verhalen bieden een inspirerende en prikkelende aanzet voor verdere gesprekken over de multireligieuze samenleving.
De brochures zijn nog te bestellen bij het secretariaat van de cmbr (cmbr@knr.nl) voor € 2,00 per stuk of € 6,00 voor de hele serie. (incl. verzendkosten).