Zuster, Moeder Aarde

Ook de religieuzen hebben de laatste jaren meer aandacht voor het klimaat. De milieucrisis treft allen, maar de armsten lijden er het meeste onder. Zusters, paters en broeders over de hele wereld beseffen dat de zorg voor de schepping het fundament en hart is van hun missie. Daarom bracht de werkgroep Justice, Peace and Integrity of Creation van de Unies van Vrouwelijke en Mannelijke religieuzen onlangs een brochure uit over de milieucrises. Het CMBR heeft deze vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. De brochure Zuster, Moeder Aarde is nog te bestellen via cmbr@knr.nl