Solidariteit en missie

Missie is getuigen van Gods goedheid. Dit doen wij in navolging van Jezus Christus, die met woorden en met daden God dichtbij de mensen bracht. Religieuzen zijn op diverse terreinen missionair actief.

Voor de KNR blijft het van belang om naar buiten te gaan, om wereld én kerk wakker te schudden wanneer het recht van armen en kwetsbaren in het geding is. Deze taak is in eerste instantie neergelegd bij de CMBR, de commissie missionaire beweging religieuzen. Zij houdt zich o.a. bezig met de thema's Heelheid van de schepping, vluchtelingen en internationalisering.

De commissie Projecten in Nederland ondersteunt namens de religieuzen diverse projecten op het gebied van vernieuwing van kerk en samenleving, noodhulp, vorming en onderzoek. Het zijn als het ware projecten die de religieuzen zelf hadden kunnen uitvoeren.

Solidariteit met de schepping

vlinders op distel

Solidariteit met vluchtelingen

bootvluchtelingen

Internationalisering

ontmoeting

Projecten in Nederland

mst naailes