Roepingsverhaal van de maand – juli 2018

 

Heer Jezus,Mis H.H. Martelaren
wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven,
voor het Evangelie dat U aan uw Kerk heeft toevertrouwd
en het geloof dat U in ons hart hebt gelegd.

Wij danken U voor het getuigenis
van de heilige Martelaren van Gorcum
die ons in het geloof zijn voorgegaan.
Op hun voorspraak vragen wij:

dat wij kracht en moed putten uit de heilige Eucharistie,
het sacrament van uw liefdevolle aanwezigheid;

dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen
en geheel ons leven de band met uw Kerk bewaren;

help ons om trouw te blijven aan uw Evangelie,
en bij te dragen aan het werk van uw Kerk op aarde.

Geef dat ook in onze tijd uw roepstem wordt gehoord,
en dat in ons midden mensen zich beschikbaar stellen
voor het dienstwerk van priester of diaken,
voor het leven als gehuwde of als religieus.

Martelaren van Gorcum, bidt voor ons.

Mgr. J.H.J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Interdiocesaan
Roepingen Overleg
en opgenomen in het gebedenboekje 2018-2019: "Sluit je aan"

Gebed juli 2018
Gebed juni 2018
Gebed mei 2018

Campagnebeeld Roepingenzondag 2018

Dit boekje 2018-2019 bestellen (gratis)

Deze bundel downloaden (pdf)

In 2017-2018 publiceerden we geen gebedenboekje, maar een bundel roepingsverhalen:
Ieder verhaal is uniek. 

Deze bundel bestellen (gratis)

Deze bundel downloaden (pdf)

Van voorgaande jaren zijn ook nog verkrijgbaar:

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen