Roepingsgebed van de maand – maart 2019

 

Geduldige God,Gebed maart 2019

U roept
in de stilte van uw Woord
in het gebeuren van alledag
in het gezicht naast mij.

U fluistert,
wacht op mij
op mijn antwoord
op mijn inzet
op mijn uitgaan naar U.

Als ik aarzel,
spreekt U mij opnieuw toe
in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag:
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha,

in Jezus Christus, uw gelaat,
uitgegaan om ons te zoeken,
tot het uiterste gegaan
om ons te brengen tot U.

Bewerk mijn hart: dat het horen mag,

Breek mijn hart: dat het uitstromen mag,
Genees mijn hart: dat het verbinden mag,
Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag aan U.

 

Zr. Martha Verstraeten OSB
Abdis Onze Lieve Vrouwe abdij – Oosterhout

 

 

 
 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Interdiocesaan
Roepingen Overleg
en opgenomen in het gebedenboekje 2018-2019: "Sluit je aan"

Gebed maart 2019
Gebed februari 2019
Gebed januari 2019

Gebed december 2018
Gebed november 2018
Gebed oktober 2018
Gebed september 2018
Gebed augustus 2018
Gebed juli 2018
Gebed juni 2018
Gebed mei 2018

Campagnebeeld Roepingenzondag 2018

Dit boekje 2018-2019 bestellen (gratis)

Deze bundel downloaden (pdf)

In 2017-2018 publiceerden we geen gebedenboekje, maar een bundel roepingsverhalen:
Ieder verhaal is uniek. 

Deze bundel bestellen (gratis)

Deze bundel downloaden (pdf)

Van voorgaande jaren zijn ook nog verkrijgbaar:

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen