Roepingsgebed van de maand – september 2018

Zr. An
 

Aan het begin van het studiejaar
 

Goede Vader,
na een ontspannende vakantie
pakken wij de draad weer op.
Laat ons,
in kracht van uw Geest,
mensen zijn die aan onze roeping tot navolging van Christus
gehoor geven.

Wij bidden heel bijzonder voor onze priester- en diakenkandidaten
en onze kandidaat religieuzen
Zegen hen met uw wijsheid.
Dat zij de rijkdom van de Heilige Schrift en de traditie
van onze geloofsgemeenschap
mogen indrinken.
En zo mogen uitgroeien tot nieuwe gidsen in het geloof.

Vader,
geef onze kandidaten uithoudingsvermogen.
Dat zij bij moeilijkheden tijdens de studie of het onderling samenleven
de moed niet verliezen maar volharden.

Heer God.
wij bidden U
dat onze kandidaten steeds meer mogen groeien in verbondenheid
met Jezus Christus.
uw uitgestoken hand naar deze wereld,
bron van licht voor alle mensen.

Maak ons allen tot open, ontvankelijke gelovigen
die uw licht doorgeven aan elkaar.

Wij vragen het u in verbondenheid met Christus,
de Emmanuel: God-met-ons
Amen

Mgr. G.J.N. de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

 

gebed september

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Interdiocesaan
Roepingen Overleg
en opgenomen in het gebedenboekje 2018-2019: "Sluit je aan"

 

Gebed september 2018
Gebed augustus 2018
Gebed juli 2018
Gebed juni 2018
Gebed mei 2018

Campagnebeeld Roepingenzondag 2018

Dit boekje 2018-2019 bestellen (gratis)

Deze bundel downloaden (pdf)

In 2017-2018 publiceerden we geen gebedenboekje, maar een bundel roepingsverhalen:
Ieder verhaal is uniek. 

Deze bundel bestellen (gratis)

Deze bundel downloaden (pdf)

Van voorgaande jaren zijn ook nog verkrijgbaar:

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen