Roepingsgebed van de maand – november 2018

Zr. An
 
God, wij danken U voor de heilige Willibrord
en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben.
 
Wij bidden U: geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord, in U hun geluk vinden
en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren
aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap,
waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.
 
Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen
om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie
als religieus of als diaken of priester.
 
Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;
daarom bidden wij U:
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser;
woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde,
en maak ons tot getuigen van U.
Door Christus onze Heer.
Amen
 
Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht
 
Kardinaal Eijk
Afbeelding: H. Willibrord
 
 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Interdiocesaan
Roepingen Overleg
en opgenomen in het gebedenboekje 2018-2019: "Sluit je aan"

Gebed november 2018
Gebed oktober 2018
Gebed september 2018
Gebed augustus 2018
Gebed juli 2018
Gebed juni 2018
Gebed mei 2018

Campagnebeeld Roepingenzondag 2018

Dit boekje 2018-2019 bestellen (gratis)

Deze bundel downloaden (pdf)

In 2017-2018 publiceerden we geen gebedenboekje, maar een bundel roepingsverhalen:
Ieder verhaal is uniek. 

Deze bundel bestellen (gratis)

Deze bundel downloaden (pdf)

Van voorgaande jaren zijn ook nog verkrijgbaar:

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen