Roepingsgebed van de maand – december 2018

gebed december 2018 

 
God van alle vertroosting en vervulling van al onze verwachtingen,
in deze periode op weg naar Kerstmis zien wij uit naar de komst
van uw Zoon, de doorbraak in de geschiedenis en het nieuwe begin.
Tot verwondering van de engelen hebt u Hem naar onze aarde
gezonden en Hem laten delen in het menselijk leven. Hij begon
zijn leven in een kribbe.
 
Bij de doop heeft Jezus zijn roeping verstaan en begon Hij aan de
verkondiging van zijn Rijk. Hij trok door het land, verkondigde en
bewerkte wonderen van genade. Hij maakte indruk en velen gingen
achter Hem aan.
 
Wij bidden in deze tijd van verwachting om uw Geest
die jonge mensen tot levenskeuzes aanzet en inspireert.
Laat jongens en meiden zich verdiepen in het geloof,
zodat zij hun eigen roeping en levensopdracht ontdekken.
Wij bidden dat zij zich willen inzetten voor de verkondiging
van het Rijk Gods.
 
Dat vragen wij U door Christus onze Heer
op wie wij alle hoop hebben gesteld
en die nu met U leeft tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
Amen.
 
Mgr. C.F.M. van den Hout
Bisschop van Groningen-Leeuwarden
 
 
Afbeelding: Lorenzo Lotto, De geboorte van Christus
 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Interdiocesaan
Roepingen Overleg
en opgenomen in het gebedenboekje 2018-2019: "Sluit je aan"

Gebed december 2018
Gebed november 2018
Gebed oktober 2018
Gebed september 2018
Gebed augustus 2018
Gebed juli 2018
Gebed juni 2018
Gebed mei 2018

Campagnebeeld Roepingenzondag 2018

Dit boekje 2018-2019 bestellen (gratis)

Deze bundel downloaden (pdf)

In 2017-2018 publiceerden we geen gebedenboekje, maar een bundel roepingsverhalen:
Ieder verhaal is uniek. 

Deze bundel bestellen (gratis)

Deze bundel downloaden (pdf)

Van voorgaande jaren zijn ook nog verkrijgbaar:

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen