Huis van de Roeping
Roeping ?   Ik ?

 

Toni Zenz - Horende“Kom, volg mij.”


Het zijn maar drie woorden:
“Kom, volg mij.”

Maar ingaan op deze uitnodiging leidt
tot een verbondenheid die je niet meer loslaat:
Je levensweg wordt een religieuze weg.
Je leven is je antwoord.

Eng? Spannend?
Natuurlijk, maar je hoeft die weg niet alleen te gaan.
Je roeping, je levensweg, kun je delen met geestverwanten,

in broeder- of zusterschap, als leek of als religieus.
Op een manier die bij jou past,
want het blijft altijd jouw weg.

Religieus leven is een leven van toewijding aan God,
aan een groep of gemeenschap en aan de naaste.
Geraakt door Jezus Christus en het evangelie,
biedt het ruimte voor het zoeken en ter sprake brengen van God
en voor solidariteit en nabijheid.

Religieus Leven – iets voor jou? Een uitdaging?
Er zijn vele wegen:
de meer klassieke kloosterlijke gemeenschappen,
kringen en bewegingen van leken daaromheen
en allerlei andere lekengemeenschappen.

Meer weten? Een gesprek?

Voor informatie over religieus leven of een oriënterend gesprek met betrekking tot roeping tot het religieuze leven kun je je wenden tot:

Huis van de Roeping

t.a.v. Pierre Humblet 
Konferentie Nederlandse Religieuzen
via roepen@knr.nl

Emmaplein 19A
Postbus 111
5201 AC ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 – 6921 321

Kennismakingsdagen

Veel abdijen, ordes en congregaties bieden dagen en weekends aan waar geïnteresseerden kunnen proeven van het religieuze leven en met anderen kunnen stilstaan bij de vraag op dit op een of andere manier ook bij hen zou kunnen passen.