Roepingsverhaal van de maand – april 2018                  

 

Op de wijze van Maria

De manier waarop ik mijn roeping als frater Marist versta, is gedurende mijn leven gegroeid. Oorspronkelijk sprak mij de gedachte aan van een combinatie van leraar zijn en een religieus leven leiden. Ik was onder de indruk van de fraters Maristen van wie ik les kreeg. Eén broeder raakte mij in het bijzonder. Hij had de gave om met jongeren om te gaan en hen te inspireren het evangelie betekenisvol te beleven. Ook inspireerde mij de vernieuwing van het religieuze leven en onze Kerk na Vaticanum II; vooral het loslaten van alles wat ons kon weerhouden van menselijke groei en van de verdieping van onze relatie met Christus, speciaal door het gebed.

Na mijn intrede en studie werd ik leraar. In mijn twintiger jaren verschoven mijn werkzaamheden richting jongerenwerk en van daar naar werk binnen een bezinningscentrum. Nog weer later, na een scholing als psycholoog en geestelijk leidsman, kreeg ik in Afrika een taak in de vorming.

Broeder zijn is een manier om het Evangelie op een radicale manier te beleven, als broeders en zusters van Jezus. Wij Maristen doen dat “op de wijze van Maria”: een leven leidend in eenvoud en aandacht, en met een inclusieve en respectvolle houding naar de ander.

Er zijn ook moeilijke momenten geweest in mijn leven, vooral bij het zien van het afnemende aantal religieuzen in de kerk. Toch heeft mijn leven als broeder me geweldige kansen geboden om me als persoon te ontwikkelen. Ik mag anderen dienen op manieren die ik nog steeds stimulerend, betekenisvol en de moeite waard vind.

Gebed

God, die ons roept en inspireert,
geef mij een hart dat in staat is
uw stem in mijn leven te onderscheiden
en de vrijheid om genereus en moedig te antwoorden.
Amen

Frater Brendan Geary FMS
Fraters Maristen – Nijmegen

Bij gelegenheid van roepingenzondag hebben de bisdommen en het Huis van de Roeping in samenwerking folders, affiches en gebedenboekjes uitgegeven. Die treft u hier aan:

Affiche Roepingenzondag 2017