Roepingsverhaal van de maand – maart 2018                  

 

Het kan je overkomen…zr. Bernadette Koenegras

Je wordt uitgenodigd voor een inkledingsplechtigheid in een klooster. In plaats van het gewoon mooi te vinden en betrokken te zijn bij het gebeuren, word je zó geraakt dat je leven op één en hetzelfde moment onderuit wordt gehaald. Dat overkwam mij op een middag in 1962 in de Karmel van de Ongeschoeide Karmelietessen in Arnhem. Ik was toen 21 jaar.

Diep in mijn ziel smeulde een verlangen om mijn leven voor God te leven.
Maar hoe? Er waren in die tijd tal van mogelijkheden om je aan te sluiten bij een congregatie van zusters en zo je leven te wijden aan zieken of kinderen, in het onderwijs of in de missie. Maar daarover had ik nooit nagedacht, laat staan een initiatief ondernomen.

Die middag had ik niets meer te  kiezen. Ik wérd gekozen. Ik werd om zo te zeggen gearresteerd. Ik stond in lichterlaaie. Deze zusters hadden hun leven zó op één kaart gezet dat zij enkel nog maar leefden vóór en vanuit God. Dat sloeg bij mij in. Voor mij was er geen twijfel meer mogelijk: dit was wat ik zocht, terwijl ik dat niet wist. “God alleen voldoet”, zegt Teresa van Avila.

Er volgde een niet gemakkelijke weg van afscheid nemen en loslaten.
Ik heb de stap gezet op 7 mei 1964.

Nu, na 53 jaar weet ik des te meer:
“God alleen voldoet.” – “Sólo Dios basta.”
 

Gebed
Jezus, vanaf mijn geboorte bent u met mij gegaan.
U zag mij en had mij lief……
De weg gaat verder, met u aan mijn zij.
Ik laat u niet los, bewaar mij in de palm van uw hand.

Zr. Bernadette Koenegras OCD
Karmel Nazareth – Arnhem

Bij gelegenheid van roepingenzondag hebben de bisdommen en het Huis van de Roeping in samenwerking folders, affiches en gebedenboekjes uitgegeven. Die treft u hier aan:

Affiche Roepingenzondag 2017