Roepingsverhaal van de maand – Februari 2018                  

 

Ik kom om uw wil te doenVincent Wang

Ik ben afkomstig uit China, formeel een soort seculiere samenleving. Toch wordt religie en geloof daar niet gezien als iets dat privé is. Wij, gelovigen en niet-gelovigen, mogen er gewoon over praten. Over het geloof leren wij echter niet op de publieke school, maar van ouders en van medegelovigen in de kerk.

Zelf ben ik geboren en getogen in een katholieke familie en opgegroeid in een katholiek dorp, waar mensen – oud en jong – allemaal dagelijks naar de kerk gaan. Samen bidden ze daar en belijden en beleven ze hun geloof. De kerk blijft zo groeien en bloeien.

Daar kwam toen ik een tiener was, mijn roeping vandaan om priester te worden, God en medemensen te dienen. Dat trok me aan als boeiend en zinvol. Dit juist omdat aan de ene kant dat het geloof een persoonlijke zaak is, en aan de andere kant een sterk gezamenlijk aspect heeft, waaraan het in onze samenleving ontbreekt.

Iedereen die in Jezus naam gedoopt is, is geroepen tot getuige en verkondiger van Zijn boodschap. Maar voor ons als missionarissen is er iets meer. Wij dienen niet ontmoedigd of beschaamd te zijn over ons geloof, of er enkel over te praten. Wij zijn uitgedaagd om het met inzet, innerlijke vreugde en een diepe spiritualiteit te beleven, en dat met anderen te delen.

Voor mij als jonge missionaire religieus ligt daarin mijn roeping in deze geseculariseerde wereld. Dat voedt ook dagelijks mijn gebed:

 

Gebed
Heer, wees mij genadig,
geef mij moed, geef mij kracht.
Ik kom om uw wil te doen.

Amen.

 

Pater Vincent Wang SVD
Gezelschap van goddelijk woord – Teteringen

Bij gelegenheid van roepingenzondag hebben de bisdommen en het Huis van de Roeping in samenwerking folders, affiches en gebedenboekjes uitgegeven. Die treft u hier aan:

Affiche Roepingenzondag 2017