Roepingsverhaal van de maand – november 2017                  

 

Ik hoefde niet meer te kiezen!

 
Mijn roepingsverhaal begint op het eiland Flores (Indonesië), waar ik ben opgegroeid in een katholiekeZr. Yuliana Mamuk familie. Gezamenlijk gebed, rozenkrans bidden, bijbel lezing en een korte overweging van mijn vader stonden dagelijks op ons programma. Voor mij was God toen en nu een vanzelfsprekende Persoon, die er altijd en overal is en die mij kracht en leven geeft. Mijn ouders hebben mij ook meegegeven om inzet en aandacht te hebben voor anderen, en het diepe besef dat alles een gave is. Alles komt van God.
 
Tijdens mijn studiejaren kwam ik in contact met verschillende congregaties. Via mijn oom, die priester is, leerde ik de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS) kennen. Toen realiseerde ik me dat ik niet meer hoefde te kiezen!  Hun spiritualiteit sprak me heel erg aan, met name het besef dat God leeft in het hart van iedere mens.
 
Na mijn studie wilden mijn ouders dat ik verder ging studeren, maar ik had stiekem al een brief geschreven aan de congregatie om in te treden. Een jaar lang moest ik in een kleine communiteit meeleven om de congregatie nog beter te leren kennen. In 1992 ben ik officieel aangenomen als postulant en in 2002 heb ik mijn eeuwige geloften afgelegd.  Nu leef en werk ik sinds 2004 als Missiezuster in Nederland.
 
De zin van het Religieuze leven is voor mij het volgen van Jezus en het groeien in zijn manier van kijken, denken en handelen.
 

Gebed
 

God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Ik dank U voor een bijzonder geschenk in mijn leven: mijn roeping. 
Ik dank U voor dit grenzeloos vertrouwen.
 
Leid mij op deze weg, doe hoop en moed in mij ontvlammen; inspireer mijn denken en doen. 
Laat mij voelen dat U er bent en met mij meetrekt, waar ik ook ben. 
Leg uw scheppende Geest in mij, zodat ik een instrument van uw genade mag zijn. Amen.
 
Zuster Yuliana Mamuk SSpS
Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest – Tilburg

                                   

Bij gelegenheid van roepingenzondag hebben de bisdommen en het Huis van de Roeping in samenwerking folders, affiches en gebedenboekjes uitgegeven. Die treft u hier aan:

Affiche Roepingenzondag 2017