Roepingsverhaal van de maand – oktober 2017                  

 

Mijn hart lag bij Hem die van mij houdt
 

Voor mij betekent “roeping” twee indringende vragen: 
‘Wie is Jezus?’ en ‘Hoe kan ik met Hem zijn?’ 
De woorden “de leerling die Jezus liefhad” (Joh.19,26) 
ervaar ik als de manier waarop Jezus mij ziet 
en de reden waarom Hij verlangde dat ik met Hem mee zou gaan. 
 
In mijn tienerjaren was het leven niet altijd makkelijk. 
Elke familie heeft zijn problemen, 
en middelbare scholen helpen niet vaak bij persoonlijke groei. 
Maar, zoals in het Evangelie, wist Jezus mij heel vaak te vinden 
in kleine, stille momenten, 
zoals bij Eucharistische aanbidding in mijn parochiekerk, 
of via een vriendin die mij uitnodigde om bij Youth 2000 te komen, 
waar je zonder geld gewoon aan mocht komen met je slaapzak voor een weekend aanbidding, lofprijzing en mooie momenten met andere jongeren. 
Als je 18 bent sta je vaak voor keuzes 
en het was voor mij duidelijk geworden dat mijn hart bij Hem lag. 
Toen ik de broeders had ontmoet zag ik dat dat mannen waren die helemaal doordrongen waren van datgene dat ik diep in mijn hart had… 
namelijk Jezus die van mij houdt.
 

Gebed

 
Heer Jezus, wees barmhartig met mij,
toon mij uw gezicht van liefde en vreugde.
Laat mij u kennen in uw hart en uw blik,
laat mij leven als uw vriend en beminde leerling.
Ik dank u, Jezus, dat u van mij houdt. Amen.
 
 
Broeder John Mary Jesus Ashfield
Broeders van Sint Jan – Utrecht 

 

                                   

Bij gelegenheid van roepingenzondag hebben de bisdommen en het Huis van de Roeping in samenwerking folders, affiches en gebedenboekjes uitgegeven. Die treft u hier aan:

Affiche Roepingenzondag 2017