Roepingsverhaal van de maand – Juli 2017

Een tweeluik

Vanuit Gemeenschap Casella werden wij verrast door twee bijdragen, vanuit twee generaties en twee perspectieven. Graag nemen we ze hier beide op.

Droomde ik – of was het de roepstem van God?Maria Leunissen

De zusters Augustinessen van St. Monica heb ik leren kennen in 1975. Ik heb drie jaar gewerkt bij hun opvang voor dakloze vrouwen en kinderen. Het gemeenschapsleven en de spiritualiteit van Augustinus, in een leven van gebed, vriendschap, ontmoeting en gastvrijheid, trok mij erg aan.

Op een nacht had ik een droom, dat ik was ingetreden.
Ik schrok wakker, keek de slaapkamer rond en zag tot mijn grote opluchting dat mijn spijkerbroek en trui nog over mijn stoel hingen.
Een teken van God?

Regelmatig had ik een gesprek met een van de zusters. Zij zei: “Het is een avontuur tussen God en jou.” Maar hoe weet je nu  dat God je roept tot het religieuze leven? Dat is het avontuur aan gaan. Je inzetten voor Gods Koninkrijk. Een verlangen om te leven in navolging van Jezus van Nazareth (dat is niet altijd gemakkelijk). Opkomen voor de zwakken die aan de rand van de samenleving leven. Doen wat Hij heeft gedaan.

En… ik zette de stap!

 

Gebed
Door U ben ik geroepen,
roep ik U aan.
Verlangend kijk ik naar U uit.
Wat verlang ik?

O, mijn God ik ben zeker van U.

Zuster Maria Leunissen
Augustinessen van St. Monica – Klooster Casella – Hilversum

 

Iets of Iemand houdt mij in bewegingCarolien Nauta

Roeping: geroepen worden, tot je bestemming komen, worden wie je ten diepste bent…

Ik was niet op zoek naar een religieuze leefgemeenschap.
Wél onrustig, zoekend naar wat belangrijk was in mijn leven. In een kloosterweekend bij Casella werd ik geraakt, door woorden/beelden/rituelen in de viering, geraakt door een gevoel van thuiskomen. Het voelde alsof God hier aanwezig was.

Het liet me niet los en ik bleef regelmatig een weekend komen, niet precies wetend wat mijn verlangen was. Totdat een ander mij woorden gaf en mijn verlangen duidelijk werd, dat ik met anderen samen wilde zoeken naar God, dat ik geloof een ‘meer vaste plaats’ in mijn leven wilde geven. En ‘ja’, dat ik in deze gemeenschap wilde wonen, in ieder geval nu, zonder een belofte voor de lange termijn te doen.

Ik heb excuses gezocht om niet te gaan, kon het niet ‘verantwoorden’ naar anderen en naar mezelf, maar mijn gevoel, mijn verlangen won het van mijn verstand. Nu, 4,5 jaar later, heb ik soms het gevoel dat ik op de goede weg ben en voel ik ‘dat het goed is’. Soms ook ben ik zoekende, maar ik blijf mijn weg gaan, in vertrouwen, want
Iets of Iemand houdt mij in beweging.

Gebed
Goede God,
Wees bij me op mijn weg, draag me als ik niet verder durf.
Help me mijn zoektocht nooit op te geven
en altijd te luisteren naar dat verlangen diep in mij.

Amen

Carolien Nauta – sinds juni 2012 meelever bij Casella
zusters Augustinessen van St. Monica – Hilversum

Bij gelegenheid van roepingenzondag hebben de bisdommen en het Huis van de Roeping in samenwerking folders, affiches en gebedenboekjes uitgegeven. Die treft u hier aan:

Affiche Roepingenzondag 2017