Roepingsverhaal van de maand – Mei 2017                                                          

Iets dat van binnenuit komtBroeder Rangel Geertman

Kort vertellen over mijn keuze om Franciscaan te worden is niet eenvoudig.
Het is iets dat van binnenuit komt. Er is ook twijfel aan vooraf gegaan, maar uiteindelijk verliet ik als 22-jarige, op hoop van Zegen, mijn baan en mijn huis.

Ik heb niet voor de gemakkelijkste weg gekozen. Om dicht bij God te zijn heb ik bewust de stap genomen om de week van Pasen door te brengen bij de Franciscanen. Ik had een diep verlangen om mij met lichaam en ziel op Hem te richten. Omdat ik innerlijk wist dat ik door Hem bemind en gezien word, wilde ik ruimte maken om dat te verdiepen. Steeds vaker kwam het verlangen in mij op om aan dat geheim te raken.

Maar ik wist ook dat ik het niet alleen kon. Daarom zocht ik dat in een klooster, samen met anderen die ook geroepen zijn. Ik heb hier de liefde ontdekt, een liefde waar ik mij met lichaam en geest aan kan geven. Nu, na 20 jaar, ben ik nog steeds mijn weg als Franciscaan aan het ontdekken.

Ik ben hier gelukkig geworden door open te staan voor de kleine tekenen die van God komen en niet van mij. Via een weg van openheid en telkens los laten, drong dit geluk door tot mijn diepste kern.

 

Gebed

God, werkelijk gelukkig is de mens
aan wie het gegeven wordt deel te krijgen aan Uw geluk,
zodat hij met heel zijn hart aan U gehecht raakt.

Maak ons open, en geef ons de kracht en de motivatie
om ons over te geven aan uw Liefde, om zo in U gehecht te raken.
Dat vragen wij U door uw geliefde Zoon Jezus Christus onze Heer.

Amen.
 

Broeder Rangel Geerman OFM
Minderbroeders Franciscanen – Megen

Bij gelegenheid van roepingenzondag hebben de bisdommen en het Huis van de Roeping in samenwerking folders, affiches en gebedenboekjes uitgegeven. Die treft u hier aan:

Affiche Roepingenzondag 2017