Reality – God heeft jou voor ogen

Een bundel roepingsverhalen

 

In mei 2017 publiceerden we een bundel roepingsverhalen, met als titel "Reality – God heeft jou voor ogen – Ieder verhaal is uniek". Voor deze uitgave beschreven 13 kloosterlingen – 12 broeders, zusters en paters plus één meelevende leek – hoe zij tot deze markante levenswijze gekomen zijn. We hebben het hen daarbij moeilijk gemaakt door de opdracht te geven dit zó beknopt te formuleren dat het op een half A4-tje past. Dat dwingt om tot de kern te komen. En daar draait het ook om in het religieuze leven: Hoe kom ik tot mijn kern, tot mijn bestemming? Hoe word ik gelukkig en leef ik tegelijk zoals God dat met mij voor ogen heeft? Met liefde delen de schrijvers en schrijfsters hun ervaringen met jou als lezer.

Ieder van hen sluit zijn / haar verhaal af met een kort gebed.

Je kunt deze bundel bestellen bestellen (gratis) of digitaal downloaden (pdf)

Via deze website publiceren we er hier iedere maand één als roepingsverhaal van de maand.

Bij gelegenheid van roepingenzondag hebben de bisdommen en het Huis van de Roeping in samenwerking folders, affiches en gebedenboekjes uitgegeven. Die treft u hier aan:

Kaft bundel roepingsverhalen 2017