Roepingsgebed van de Maand – april 2017

 

 

Je bent gezegend!zuster Mariana Situngkir
Zalig zij die gelooft
dat tot vervulling zal komen
wat haar door de Heer gezegd is.
(Lucas 1, 45)

Almachtige Vader,
ik geloof in U als schepper
van hemel en aarde,
van mij als mens,
van mijn vertrouwen in U.
U kent me beter dan wie ook.
Maak me los van mijn eigenzinnigheid,
geef me de kracht
om in alle openheid
vol barmhartigheid
te doen wat U verlangt.
Dan ben ik gelukkig met wie ik ben.

Heer,
ik ben blij met uw liefde voor mij.
Ik dank U voor al het mooie
dat ik heb mogen ontvangen uit uw handen.
Mijn dankbaarheid toon ik
door me naar U toe te keren,
U in de ander te herkennen en te dienen.

Zuster Mariana Situngkir SCMM
Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder
van Barmhartigheid – Den Bosch

 

 

 

 

 

 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2016-2017:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Bestelbaar zijn:

 

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen