Roepingsgebed van de Maand – februari 2017

 

Gebed om roepingenJohn Onoja

O God,
U die wilt dat alle mensen zalig worden
en tot de kennis van uw waarheid komen,
zend werkers in uw wijngaard en laat niet toe
dat uw kerk onbereikbaar wordt
door gebrek aan priesters en religieuzen.

Verleen jonge mensen de genade
om zonder dralen te antwoorden op uw stem.
Inspireer hen om open te staan als U hen roept
tot het priesterschap of het religieuze leven,
om zo het Goede Nieuws van Christus te verkondigen
en te bouwen aan uw kerk hier op aarde.
Wek een missionaire geestdrift in hun hart.

Moge uw Heilige Geest in hun hart
de genade van een religieuze roeping doen ontwaken
en hen bezielen om de zending van Christus voort te zetten
om het Evangelie te verkondigen tot de grenzen van de aarde.
Verleen hen de bereidheid en de edelmoedigheid
om hun leven volledig te wijden aan uw dienst.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

Maria, Moeder van de kerk en toonbeeld voor iedere roeping,
bid voor ons.

Pater John Onoja CSSp
Congregatie van de Heilige Geest – Missionair Team Eindhoven


 

 

 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2016-2017:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Bestelbaar zijn:

 

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen