Roepingsgebed van de Maand – december 2016

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Barmhartige God,
 
Wij bidden U om nieuwe roepingen voor de evangelisatie.
Wij bidden U om mensen die hun leven willen wijden
aan de dienst van het evangelie.Mauricio Meneses
 
Wij bidden U om ons verlangen te versterken om U te volgen.
Geef ons een geest van wijsheid in de verkondiging van het evangelie.
Geef ons een geest van vrijheid om te gaan waar onze missie nodig is.
Geef ons een geest van gehoorzaamheid om trouw te blijven aan uw wil.
Geef ons een geest van kuisheid om in onze roeping trouw te blijven aan U.
Geef ons een geest van armoede om vrij van alle gehechtheid te zijn.
Geef ons een geest van liefde om meer op U te lijken.
Geef ons een geest van hoop om licht in de wereld te zijn.
Geef ons een geest van geloof om te blijven vertrouwen op U.
 
Wij danken U voor het geschenk van ons leven en onze roeping.
Bedankt voor alles wat U heeft gedaan en voor alles wat U blijft doen
voor uw kinderen.
 
Amen
 
Broeder Mauricio Meneses Santiago MCM

 

 

 

 

 

 

 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2016-2017:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Bestelbaar zijn:

 

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen