Roepingsgebed van de Maand – oktober 2016

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Onzichtbare,Ad vermeulen

Geef ons de moed méér en duidelijker te getuigen
van onze liefde voor U,
opdat ook mensen-van-deze-tijd
opnieuw nieuwsgierig gemaakt worden
naar al wat onzichtbaar is.

Dat zij en wij met uw hulp
kans zullen zien
het ego te overstijgen
en een gevoeligheid te ontwikkelen
voor een nieuw en/of intenser leven met U.

Dat zij en wij
in plaats van toekomstplannen maken,
met uw hulp leren inzien dat er reeds een plan is
en dat het ‘jezelf-overgeven-aan-dat-plan’
minder energie kost en meer vreugde schenkt.

Bewerk in ons
deze positieve ommekeer
opdat U zichtbaar wordt in ieders leven.
Uw liefde-voor-ons zichtbaar!

Amen

Broeder Ad Vermeulen OFMCap
Minderbroeders Kapucijnen – Tilburg

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2016-2017:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Bestelbaar zijn:

 

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen