Roepingsgebed van de Maand – september 2016

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

 

Dankbaar op mijn levenspad

Lieve Heer,Zuster Celine Chacko SSpS
Ik dank U voor mijn leven en mijn roeping.
Ik weet niet waartoe Gij mij geroepen hebt.
Ik heb de weg voor mij niet gezien, noch ken ik mezelf.
Ik had het verlangen om U te volgen,
maar ik wist niet op welke wijze.

Heilige Geest,
Ik dank U voor uw fluisterende inspiraties in mijn hart
in tijden van onzekerheid en verwarring.
Vaak waren er stenen op mijn pad en er waren tijden dat ik viel,
maar U was er altijd om me te helpen.

Loop met mij mee o Heer
door de donkerste nacht en de helderste dag,
wees aan mijn zijde o Heer,
houd mijn hand vast en leid mij op mijn levensweg.
Help mij om de nevelen te doorboren die mijn hart bewolken,
zodat ik met vertrouwen door kan gaan.

God,
Vanaf de schoot van mijn moeder hebt U mij gekend en bemind,
meer dan ik kan bevroeden.
Help mij om U te zien in elke persoon die ik ontmoet.
Moge mijn leven een weerspiegeling van uw goedheid en liefde zijn.

Amen

 

Zuster Celine Chacko SSpS
Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest – Amsterdam

 

 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2016-2017:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Bestelbaar zijn:

 

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen