Roepingsgebed van de Maand – augustus 2016

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

O Allerheiligste Drie-eenheid,
U hebt mij door uw macht uit het niets geschapen
en aan mijn ziel gaf U de adel van uw beeld.

Als Verlosser hebt U mij geroepenMaria Alfonsa
toen ik machteloos en weerloos in de wereld stond.
U kende mij veel beter dan ik mijzelf kende.
U liet zien wat er verborgen lag in mijn hart
en dat deed mij in U openbloeien.

Ik dank U dat U door uw liefde mij de kracht gaf
aan uw roepstem te kunnen beantwoorden.
Ik weet dat ik anders verloren was gelopen.

Ik vraag U:
Kom in uw barmhartigheid ieder tegemoet die verloren loopt.
Treed binnen in hun duisternis
en verlicht hun harten met uw liefde
opdat uw plan vervuld wordt dat U voor ieder al hebt voorbestemd.

Heer,
breng hen in het volle leven;
bij U is overvloedige verlossing tot heil van heel de wereld.

Amen

Zuster Maria Alfonsa O.SS.R
Zusters Redemptoristinnen – Klooster Mariëndaal – Partij-Wittem

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2016-2017:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Bestelbaar zijn:

 

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen