Roepingsgebed van de Maand – juli 2016

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Gebed voor jou die gewekt bent
door een stem die je kent en niet kent.

De roep komt van alle kantenAlberic Bruschke
tot je merkt
het is de echo van mijn hart
vanuit een diepte waar ik niet bij kan.

Ja zeggen is niet niks.
Onmiddellijk is dat voelbaar.

Weet je gesteund
door gebed,
dat je stapje voor je stapje
de grote stap mag wagen.

We bidden voor je.
ook al weten we net zo min als jij
waar het allemaal heen zal gaan,
wat er allemaal gebeuren gaat.

We weten, we hopen alleen dat het de stem is
die voor jou levenslang
levensvervullend zal zijn.

We wensen je dat toe,
terwijl wijzelf verder gaan
op diezelfde weg van gebed
die jij nu aan het vinden bent.

Broeder Alberic Bruschke OCSO
Monniken Schiermonnikoog

 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2016-2017:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Bestelbaar zijn:

 

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen