Roepingsgebed van de Maand – mei 2016

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Barmhartige en liefdevolle God,Rene Dinklo
 
Sinds mensenheugenis bent U bewogen om ons
en gaan wij U ter harte.
Gij zijt immers de oorsprong en doel van ons leven,
grond van ons bestaan.
Wij danken U dat U ons leven draagt en koestert,
dat wij er mogen zijn.
 
Wij vragen U:
Maak ons vrij voor U
schep in ons stilte en ruimte
in het rumoer van alledag
waarin wij uw stem kunnen horen.
De stem die ons roept tot een waarachtig leven
in liefde geleefd.
 
Dan hoor ik mijn hartsverlangen:
‘Hier ben ik, uit uw genade wil ik leven,
in het voetspoor van uw Zoon Jezus, onze broeder en Heer,
wil ik gaan.’
 
Zend ons uit twee aan twee als uw leerlingen,
opdat de wereld verlicht moge worden
met uw vreugdevolle boodschap van liefde en compassie
waar velen naar hunkeren in ons gebroken mensenbestaan.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer.
 
Pater René Dinklo O.P.
Provinciaal overste van de Nederlandse Provincie
van de Dominicanen – Berg en Dal

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2016-2017:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Bestelbaar zijn:

 

poster 2016 2017

Boekje 2016-2017 bestellen

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2014-2015

Boekje 2014-2015 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen