Toelichting en bronvermelding

Roepingen-noveen

Bronvermelding en toelichting afbeeldingen
 

  • Op alle voorgaande pagina’s staat de Barmhartigheidsicoon afgebeeld, die dit jaar gebruikt wordt voor de gezamenlijke landelijke roepingencampagne van de bisdommen en de KNR. Deze Icoon is geschilderd door zr. Delian de Brouwer SCMM. Zij schreef
    Zuster Delian de Brouwer schreef een korte toelichting bij deze Icoon:

poster 2016 2017

Deze Icoon plaatst de Moeder Gods van Barmhartigheid / Tederheid centraal.
Zij heeft op een heel bijzondere manier haar roeping beantwoord en voltooid.

Bovenin is de Christus afgebeeld met uitgestrekte armen, als symbool dat iedereen welkom is, in ons hart, in ons huis en in de wereld. Vanuit de Blijde Boodschap is dat een uitnodiging voor iedereen, ongeacht ras, stand, religie of ideologie.
De blauwe cirkels geven de kosmos weer.

Aan weerszijden staan de Werken van Barmhartigheid afgebeeld en links in het midden Vincentius, die voor de spiritualiteit en de praktijk van Barmhartigheid een belangrijke inspirator is.

Zo wil deze icoon voor ons een rijke bron van bezinning en inspiratie zijn.
Toen en straks, hier en nu, wereldwijd.

Delian de Brouwer SCMM

  • De foto’s en de tekening met handen zijn van Tim Marshall (dag één), Maja Petric (dag twee), Joel Nafuma Refugee Center - Rome (dag drie), Milada Vigerova (dag vier), Alex Jones (dag vijf), Alondra Olivas (dag zes), Patrick Fore (dag zeven), zr. Madeleine Bouman (dag acht) en Jean Lakosnyk (dag negen).

  • Op de inleidende pagina en hiernaast het logo van het Huis van de Roeping: een foto van het bronzen beeld "Jacob Wrestling with the Angel" van  geplaatst bij het Bathurst Jewish Community Centre, Toronto.

  • De brief van Paus Franciscus is te vinden op www.huisvanderoeping.nl en www.rkdocumenten.nl.

  • Het volledige gebed van pater René Dinklo staat op www.huisvanderoeping.nl.