De kerk, moeder van roepingen

Roepingen-noveen – Dag 9

Openingsgebed
 

poster 2016 2017Barmhartige en liefdevolle God,

Sinds mensenheugenis bent U bewogen om ons
en gaan wij U ter harte.
Gij zijt immers de oorsprong en doel van ons leven,
grond van ons bestaan.
Wij danken U dat U ons leven draagt en koestert,
dat wij er mogen zijn.

Wij vragen U:
Maak ons vrij voor U
schep in ons stilte en ruimte
in het rumoer van alledag
waarin wij uw stem kunnen horen.
De stem die ons roept tot een waarachtig leven
in liefde geleefd.

     (Uit een gebed van pater René Dinklo OP)

Moment van stilte

Paragraaf 11 uit de brief van Paus Franciscus b.g.v. Roepingenzondag:

“Vragen wij de Heer dat iedereen die zijn of haar roeping wil volgen, zich stevig verankert in de Kerk. Bidden we dat de Heilige Geest de herders en gelovigen doet groeien in kerkelijke gemeenschapszin, in onderscheiding en in een geestelijk vader- en moederschap.”

Schriftlezing:

“Zo spreekt de Heer: Ikzelf zal uit de top van een hoge ceder een takje nemen en dat in de grond zetten: van de bovenste scheuten zal ik een twijgje plukken en Ikzelf zal het planten op een hoog oprijzende berg; op de hoge bergen van Israël zal Ik het planten. Het zal loten voortbrengen, vrucht vormen en een prachtige ceder worden. Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen; in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen.”  (Ezechiel 17,22-23) 

Woord van overweging:

Geroepen, aangekeken, aangeraakt, Handen met groen
bewogen in te gaan in het eigen hart; 
het Woord dat daar wil wonen, leven en beminnen.
Aarde bedding, in-gebed, diep geworteld in het lichaam van Christus, moederlijke schoot die het leven ontvangt, draagt en voedt door zichzelf te geven.
Geboorte, groei, onderscheiding, leren leven als kind van God, in relatie, ruimte voor de Geest, spiegel om te leren zien en verstaan, steeds dieper: wie ben ik, Wie ben Jij?
Een fluisterende stem:
Ik wil dat je leeft, kom volg Mij… op jouw unieke weg.
     Zr. Guerric Kochx OCSO

Gebed van paus Franciscus:Vader van barmhartigheid,

Gij hebt ons uw Zoon, onze Redder, geschonken,
Gij ondersteunt ons voortdurend met de gaven van de Geest.
Schenk ons levende, vurige en blije christelijke gemeenschappen waar het gemeenschapsleven opborrelt en waar jongeren aangemoedigd worden om zich aan U en aan de evangelisatie toe te wijden.

Ondersteun de gemeenschappen in hun taak om jongeren te helpen bij het onderscheiden van hun roeping opdat zij zich toewijden aan U en de medemens.
Geef onze gemeenschappen de wijsheid om tot het noodzakelijke onderscheidingsvermogen van roepingen te komen.

Dat doorheen alles de grootheid van uw barmhartige liefde schittert.
Dat Maria, Moeder en opvoedster van Jezus, een voorspreekster is voor alle christelijke gemeenschappen.

Dat de gemeenschappen tot bloei komen door de heilige Geest en bron worden van authentieke roepingen ten dienste van het godsvolk.

Amen

Roepingen-Noveen 2016

Download Pdf