De kerk, moeder van roepingen

Roepingen-noveen – Dag zeven

Openingsgebed
 

poster 2016 2017Barmhartige en liefdevolle God,

Sinds mensenheugenis bent U bewogen om ons
en gaan wij U ter harte.
Gij zijt immers de oorsprong en doel van ons leven,
grond van ons bestaan.
Wij danken U dat U ons leven draagt en koestert,
dat wij er mogen zijn.

Wij vragen U:
Maak ons vrij voor U
schep in ons stilte en ruimte
in het rumoer van alledag
waarin wij uw stem kunnen horen.
De stem die ons roept tot een waarachtig leven
in liefde geleefd.

     (Uit een gebed van pater René Dinklo OP)

Moment van stilte

Paragraaf 9 uit de brief van Paus Franciscus b.g.v. Roepingenzondag:

“Onder de pastoraal verantwoordelijken zijn in het bijzonder de priesters belangrijk. Het is in de uitoefening van hun ambt dat het woord van Jezus actueel wordt toen Hij verklaarde: ‘Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de goede herder’ (Joh. 10, 7.11). De pastorale zorg voor roepingen is een fundamentele taak van hun pastorale bediening. De priesters begeleiden immers wie op is zoek is naar zijn/haar roeping en ondersteunen wie hun leven al toegewijd hebben voor de dienst aan God en de gemeenschap.”

Schriftlezing:

“Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik zeg u: Ik ben de deur voor de schapen. Al degenen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en bandieten, naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden: die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.” (Joh 10, 7-11)

Woord van overweging:Handen op boek

Zijn roeping ontdekken betekent de stem van de Goede Herder herkennen, hem leren kennen. Wie Jezus leert kennen en zijn vriend wordt kan “vrij in en uit gaan” – hij is bij God “thuis”, en Jezus is de deur naar dit huis. Hij is dan geen vreemde meer, maar hij is kind van God. Deze deur wijst ook naar goede weidegrond: de weidegrond van de kerk, waar voedsel te vinden is voor de ziel. Het voedsel van Zijn Woord en het voedsel van de Eucharistie. Door te leven van dit voedsel lijken we steeds meer op de Goede Herder en worden ook wijzelf tot die deur waardoor anderen “in en uit” kunnen gaan. (In – naar het huis van God; uit – naar de goede weiden waar het voedsel van het leven te vinden is.)
       Ptr.. Ignatius Maria Ringhofer CSJ

Gebed van paus Franciscus:


Vader van barmhartigheid,

Gij hebt ons uw Zoon, onze Redder, geschonken,
Gij ondersteunt ons voortdurend met de gaven van de Geest.
Schenk ons levende, vurige en blije christelijke gemeenschappen waar het gemeenschapsleven opborrelt en waar jongeren aangemoedigd worden om zich aan U en aan de evangelisatie toe te wijden.

Ondersteun de gemeenschappen in hun taak om jongeren te helpen bij het onderscheiden van hun roeping opdat zij zich toewijden aan U en de medemens.
Geef onze gemeenschappen de wijsheid om tot het noodzakelijke onderscheidingsvermogen van roepingen te komen.

Dat doorheen alles de grootheid van uw barmhartige liefde schittert.
Dat Maria, Moeder en opvoedster van Jezus, een voorspreekster is voor alle christelijke gemeenschappen.

Dat de gemeenschappen tot bloei komen door de heilige Geest en bron worden van authentieke roepingen ten dienste van het godsvolk.

Amen

Roepingen-Noveen 2016

Download Pdf