De kerk, moeder van roepingen

Roepingen-noveen – Dag zes

Openingsgebed
 

poster 2016 2017Barmhartige en liefdevolle God,

Sinds mensenheugenis bent U bewogen om ons
en gaan wij U ter harte.
Gij zijt immers de oorsprong en doel van ons leven,
grond van ons bestaan.
Wij danken U dat U ons leven draagt en koestert,
dat wij er mogen zijn.

Wij vragen U:
Maak ons vrij voor U
schep in ons stilte en ruimte
in het rumoer van alledag
waarin wij uw stem kunnen horen.
De stem die ons roept tot een waarachtig leven
in liefde geleefd.

     (Uit een gebed van pater René Dinklo OP)

Moment van stilte

Paragraaf 8 uit de brief van Paus Franciscus b.g.v. Roepingenzondag:

“De roeping wordt ondersteund door de Kerk. De roeping eindigt niet wanneer iemand een definitief engagement heeft aangegaan. De roeping ontplooit zich verder in het beschikbaar zijn tot dienstbaarheid, in het volharden in de roeping en in de blijvende vorming. Wie zijn leven heeft toegewijd aan de Heer blijft bereid om de Kerk te dienen, daar waar nodig. De zending van Paulus en Barnabas is een voorbeeld van deze kerkelijke beschikbaarheid. Zij werden door de heilige Geest op weg gezonden vanuit de gemeenschap in Antiochië en keerden er terug om te vertellen over alles wat de Heer met hun medewerking tot stand had gebracht.”
 

Schriftlezing: 

“Na aankomst In Antiochië riepen Paulus en Barnabas de gemeente bijeen en deden verslag van wat God met hen gedaan had en dat hij voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend.”  (Handelingen 14,27)

Woord van overweging:Sterretjes nieuw

Roeping is heel persoonlijk en duurt levenslang. 
Het innerlijk geraakt zijn door Gods liefde,
zet jou in beweging.
Of je het nu wilt of niet, deel je dát met anderen, 
met je broeders en zusters, in één grote gemeenschap.
Samen met hen ben jij als Gods volk onderweg.
    Zr. Christella Warini FSGM

Gebed van paus Franciscus:


Vader van barmhartigheid,

Gij hebt ons uw Zoon, onze Redder, geschonken,
Gij ondersteunt ons voortdurend met de gaven van de Geest.
Schenk ons levende, vurige en blije christelijke gemeenschappen waar het gemeenschapsleven opborrelt en waar jongeren aangemoedigd worden om zich aan U en aan de evangelisatie toe te wijden.

Ondersteun de gemeenschappen in hun taak om jongeren te helpen bij het onderscheiden van hun roeping opdat zij zich toewijden aan U en de medemens.
Geef onze gemeenschappen de wijsheid om tot het noodzakelijke onderscheidingsvermogen van roepingen te komen.

Dat doorheen alles de grootheid van uw barmhartige liefde schittert.
Dat Maria, Moeder en opvoedster van Jezus, een voorspreekster is voor alle christelijke gemeenschappen.

Dat de gemeenschappen tot bloei komen door de heilige Geest en bron worden van authentieke roepingen ten dienste van het godsvolk.

Amen

Roepingen-Noveen 2016

Download Pdf