De kerk, moeder van roepingen

Roepingen-noveen – Dag vier

Openingsgebed

poster 2016 2017
Barmhartige en liefdevolle God,

Sinds mensenheugenis bent U bewogen om ons
en gaan wij U ter harte.
Gij zijt immers de oorsprong en doel van ons leven,
grond van ons bestaan.
Wij danken U dat U ons leven draagt en koestert,
dat wij er mogen zijn.

Wij vragen U:
Maak ons vrij voor U
schep in ons stilte en ruimte
in het rumoer van alledag
waarin wij uw stem kunnen horen.
De stem die ons roept tot een waarachtig leven
in liefde geleefd.

     (Uit een gebed van pater René Dinklo OP)

Moment van stilte

Paragraaf 6 uit de brief van Paus Franciscus b.g.v. Roepingenzondag:

"Van bij het prille ontstaan van een roeping is een gepaste ‘genegenheid’ voor de Kerk noodzakelijk. Niemand wordt enkel maar geroepen voor een specifieke regio of een kerkelijke groep of beweging, maar wel tot dienst aan de hele Kerk en de wereld.
Wanneer de kerkelijke horizon verruimd wordt voor de jongere die wil ingaan op de roepstem van de Heer, ontdekt hij of zij welke rijke verscheidenheid aan charisma’s en roepingen er aanwezig zijn binnen de Kerk. De jongere kan op een meer objectieve wijze tot onderscheiding komen. De gemeenschap wordt op die manier een thuis en een familie waar roepingen geboren worden.”

Schriftlezing:

“In die tijd vroegen twee leerlingen aan Jezus: 
Rabbi, waar houdt U verblijft? 
Hij antwoordde:  ‘Kom mee en je zult het zien.’ 
Ze gingen mee, en zagen waar hij verblijf hield. 
En ze verbleven die dag bij hem, het was ongeveer het tiende uur.”
(Johannes 1,38-39)

Woord van overweging:handen open

Roeping is universeel.
Jij bent geroepen, om hier en nu, 
thuis te raken op de plaats waar je staat.
Je bent geroepen zoals je bent, 
met je eigen kleur. 
Samen met anderen vorm je een grote kleurrijke gemeenschap. 
Samen bouw je aan vriendschap. Zo gaan wij samen, ieder langs haar/zijn eigen weg.
     Zr. Christella Warini FSGM

Gebed van paus Franciscus:


Vader van barmhartigheid,

Gij hebt ons uw Zoon, onze Redder, geschonken,
Gij ondersteunt ons voortdurend met de gaven van de Geest.
Schenk ons levende, vurige en blije christelijke gemeenschappen waar het gemeenschapsleven opborrelt en waar jongeren aangemoedigd worden om zich aan U en aan de evangelisatie toe te wijden.

Ondersteun de gemeenschappen in hun taak om jongeren te helpen bij het onderscheiden van hun roeping opdat zij zich toewijden aan U en de medemens.
Geef onze gemeenschappen de wijsheid om tot het noodzakelijke onderscheidingsvermogen van roepingen te komen.

Dat doorheen alles de grootheid van uw barmhartige liefde schittert.
Dat Maria, Moeder en opvoedster van Jezus, een voorspreekster is voor alle christelijke gemeenschappen.

Dat de gemeenschappen tot bloei komen door de heilige Geest en bron worden van authentieke roepingen ten dienste van het godsvolk.

Amen

 

Roepingen-Noveen 2016

Download Pdf