De kerk, moeder van roepingen

Roepingen-noveen – Dag één

Openingsgebed
 

poster 2016 2017Barmhartige en liefdevolle God,

Sinds mensenheugenis bent U bewogen om ons
en gaan wij U ter harte.
Gij zijt immers de oorsprong en doel van ons leven,
grond van ons bestaan.
Wij danken U dat U ons leven draagt en koestert,
dat wij er mogen zijn.

Wij vragen U:
Maak ons vrij voor U
schep in ons stilte en ruimte
in het rumoer van alledag
waarin wij uw stem kunnen horen.
De stem die ons roept tot een waarachtig leven
in liefde geleefd.

     (Uit een gebed van pater René Dinklo OP)

Moment van stilte

Paragraaf 2 uit de brief van Paus Franciscus b.g.v. Roepingenzondag:

“Bij de gelegenheid van de 53ste Wereldgebedsdag voor Roepingen nodig ik daarom iedere gelovige uit om zich te bezinnen over de kerkgemeenschap en om dankbaar te zijn dat de gemeenschap elk van ons helpt om zijn/haar roeping te vinden. In de bul bij de bekendmaking van het Buitengewoon Jaar van de Barmhartigheid vermeldde ik de woorden van de heilige Beda de Eerbiedwaardige. Hij schrijft namelijk over de roeping van de heilige Mattheüs: miserando atque eligendo.
Het barmhartige handelen van de Heer vergeeft onze zonden en opent een nieuw leven voor ons. Dat wordt concreet in de roep tot navolging en het zich gezonden weten. Elke roeping in de Kerk vindt haar oorsprong onder de liefdevolle blik van Jezus. Bekering en roeping zijn als twee zijden van dezelfde munt die steeds samengaan in het gehele leven van iedere leerling van de Heer.”

Korte schriftlezing:

“Ga de hele wereld door en vertel het Goede Nieuws aan iedereen.”
(Marcus 16,15)

Woord van overweging:

Foto: Tim MarshallVerrezen Heer,
Zie ook mij aan
en doe mij uw roepen verstaan.
Bevrijd mij
van alle schuwheid en vrees.
Sterk mij met uw Geest
en maak mij vrijmoedig
om uw Goede Nieuws uit te dragen.
     Ptr. Jan Hafmans CSsR

Gebed van paus Franciscus:
 

Vader van barmhartigheid,

Gij hebt ons uw Zoon, onze Redder, geschonken,
Gij ondersteunt ons voortdurend met de gaven van de Geest.
Schenk ons levende, vurige en blije christelijke gemeenschappen waar het gemeenschapsleven opborrelt en waar jongeren aangemoedigd worden om zich aan U en aan de evangelisatie toe te wijden.

Ondersteun de gemeenschappen in hun taak om jongeren te helpen bij het onderscheiden van hun roeping opdat zij zich toewijden aan U en de medemens.
Geef onze gemeenschappen de wijsheid om tot het noodzakelijke onderscheidingsvermogen van roepingen te komen.

Dat doorheen alles de grootheid van uw barmhartige liefde schittert.
Dat Maria, Moeder en opvoedster van Jezus, een voorspreekster is voor alle christelijke gemeenschappen.

Dat de gemeenschappen tot bloei komen door de heilige Geest en bron worden van authentieke roepingen ten dienste van het godsvolk.

Amen

Roepingen-Noveen 2016

Download Pdf