“DE KERK, MOEDER VAN DE ROEPINGEN”

Roepingen-noveen

Graag nodigen wij u uit mee te doen met een Roepingen-Noveen van 2016. Voor iedere dag hebben leden van de roepingencommissie van de KNR een korte handreiking voorbereid. Wij vragen u om hier dagelijks een moment van gebed voor te reserveren, ofwel persoonlijk, ofwel als gemeenschap.

Uitgangspunt van deze Noveen is de brief die paus Franciscus schreef met het oog op Roepingenzondag. Hij benadrukt daarin dat roepingen gaven zijn van Gods barmhartigheid, maar hij wijst ook op de speciale rol en verantwoordelijkheid van heel de Kerkgemeenschap, als bron van iedere roeping. Zij is tegelijk voedingsbodem, stimulator en verwelkomende ontvanger van roepingen.

poster 2016 2017In de inleidende woorden van zijn brief zegt paus Franciscus dit als volgt:

“Beste broeders en zusters,
Hoe sterk verlang ik dat iedere gedoopte de vreugde zou ervaren om zich echt lid te voelen van de Kerk in dit Buitengewoon Jaar van de Barmhartigheid. Hopelijk mogen wij herontdekken dat de christelijke roeping, net zoals elke specifieke roeping, ontluikt in het godsvolk. Roepingen zijn gaven van de goddelijke barmhartigheid. De Kerk is het huis van de barmhartigheid én de ‘bodem’ waar de roeping ontkiemt, groeit en vrucht draagt.” [ Volledige tekst. ]

Laten wij in deze sfeer, ieder op onze eigen plek, of in onze eigen gemeenschap deze negendaagse weg van gebed gaan. Laten wij daarbij God vragen om roepingen en overwegen hoe we elkaar en onszelf daarop kunnen bevragen.
Want Hij had – en heeft – ook oog voor mij.

Huis van de Roeping en
Commissie Toekomst Religieus Leven

Roepingen-Noveen 2016

Download Pdf

Deze noveen werd gepubliceerd via onze sociale media in de dagen voorafgaand aan Roepingenzondag, maar kan ook daarbuiten een leidraad bieden voor gebed rond roepingen.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

Toelichting