Roepingsgebed van de Maand – maart 2016

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Heilig Hart, bron van leven en van heiligheid,

Trinidad Ibarra
Wij komen vandaag naar U
om veel en heilige roepingen af te smeken:

Priesters,
die Uw Aanwezigheid in de tabernakels
in alle hoeken der aarde vermenigvuldigen;
die door de sacramenten het genadeleven aan de zielen geven,
en Gods vergeving verlenen.

Geloofsverkondigers,
die door hun prediking
Uw Waarheid, Goedheid en Schoonheid
laten zien aan allen die U nog niet kennen.

Religieuzen,
die door de barmhartigheid en liefdewerken
uw Gelaat tonen aan armen, zieken en alle soort noodlijdende mensen.

Contemplatieve zielen,
die U onophoudelijk het lofoffer en aanbidding aanbieden
en U beminnen en troosten,
ook voor al degenen die U niet loven en beminnen.

Roept mannen en vrouwen, die zich inzetten naar uw verlangen
zonder zich inspanningen te besparen,
die in een innige vereniging met U leven,
die voor ieder mens en voor de hele wereld ten beste spreken.

Amen


Zr. Trinidad Ibarra SSVM
Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará
Priorij ‘Regina Pacis’ – Valkenburg aan de Geul

 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2015-2016:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Gebedenboekje 2015-2016