Roepingsgebed van de Maand – februari 2016

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

broeder baardman

Heer, mijn God,

 

Hoe ontzaglijk bent U,
gehuld in een mantel van licht.
Als ik de hemel aanschouw, de maan, de zon, de sterren,
de vogels hoor tussen de takken,
de bronnen voel, die uitlopen naar beken,
de dieren zie, die U van voedsel voorziet,
van mensen hoor, die zich belangeloos voor anderen inzetten.

Wie ben ik dan, dat U mij aanziet en zelfs
mijn schoonheid begeert?
En dat U verlangt dat ik een volk,
een vertrouwd huis achter laat?
U bent schoon, God, niet ik,
Ik ben niet waard uw kind, uw vriend, genoemd te worden,
ik heb geen vastberaden geest, ben angstig,
ben niet nederig, wil geen dagloner zijn.

Maar U zegt in de stilte van mijn binnenste:
“Kom tot rust, ziel,
Ik heb het voor je voltrokken.
Ik draag je op mijn schouders.
Vliegen zul je.”

Amen

Broeder Gabriel Baardman OSB
Monastère de l’Exaltation de la Sainte Croix – Chevetogne

 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2015-2016:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Gebedenboekje 2015-2016