Roepingsgebed van de Maand – januari 2016

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

zr. Delian de Brouwer

‘Verborgen Rijkdom’ – spiritualiteit van het Oosters Christendom.

God en Schepper van alles, wat zichtbaar en onzichtbaar is.

* Koning van de hemel * Trooster, Geest van de Waarheid
die overal tegenwoordig zijt en van alles vervuld is * Schatkamer van alle goeds,
* Gever van Leven, kom en verblijf in ons * zuiver ons van alle smet,
* red ons, Gij die alleen goed zijt *

[Openingsgebed uit het Byzantijns Liturgikon]

Uit liefde voor ons, hebt Gij uw Zoon gezonden
en door Hem is de cirkel doorbroken,
de dood overwonnen voor ALLE mensen ongeacht,
geloof, ras en maatschappelijke status, niemand uitgesloten.
God, Gij hebt mensen geroepen om uw beeld te zijn.

Geroepen om te bouwen aan een wereld
waarin mensen tot heelheid kunnen komen
en iedereen gelijke rechten heeft, ‘n respectvolle bejegening.
Dat wij in vrijheid ons geloof kunnen belijden.
Dan zijn we een zegen voor wie we ontmoeten.

zr. Delian de Brouwer SCMM
Zusters van Liefde – Moergestel

 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2015-2016:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Gebedenboekje 2015-2016