Roepingsgebed van de Maand – december 2015

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Heer,Zr. Myriam Decock

Wij danken U voor de vele mannen en vrouwen die in het verleden,

de door U geschonken godgewijde roeping
hebben beantwoord en trouw hebben geleefd.
Wij danken U voor hun voorbeeld en toewijding
die ons ook vandaag blijven inspireren.

Heer,

wij danken U voor de vele mannen en vrouwen die vandaag,
hier en nu,
de door U geschonken godgewijde roeping trouw leven
op de plaats en met de taak die U in uw Plan
voor ieder van hen heeft voorzien.
Bewaar hen iedere dag in de vreugde van hun verbondenheid met U
door een maagdelijk, arm en gehoorzaam leven.

Heer,

wij danken U voor alle mannen en vrouwen
die U in de toekomst nog roepen zal tot het godgewijde leven.
Open hun hart om uw uitnodigende Stem te horen.
Vervul hen met de vrede en vreugde van een leven helemaal aan U gewijd.
Mogen zij in U “die vreugde ontdekken die de wereld niet schenken kan” *

Amen

 

Zuster Myriam Decock F.S.O.
De geestelijke Familie ‘Het Werk’ – Merkelbeek

 

* Moeder Julia Verhaeghe

 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2015-2016:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Gebedenboekje 2015-2016