Roepingsgebed van de

Maand – november 2015

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Heer,
Ik dank U voor mijn roeping.zuster Francisca Janssen o.ss.s
Jong voelde ik me aangetrokken tot Jezus.
Naar school gaand groette ik Maria in de kloosternis:
Laat me zuster worden – vroeg ik stil.
 
Ik wist niet wat dat was.
Mijn biechtvader zei: eerst met jongens uitgaan!
O jee… Gauw naar een andere!
Nou, die zei precies hetzelfde.
 
Dus toen heb ik het eerlijk geprobeerd,
maar nee, uitmaken was de weg.
Jezus, U wachtte!
Wat hebt U mij altijd goed geleid.
 
U liet mij zien dat kloosterleven vallen is en opstaan,
je eigen wil loslaten,
steeds mijn hart richten naar uw Heilig Hart.
U laat U niet overtreffen.
 
Uw nabijheid maakt intens gelukkig.
Vervul ook nu jonge mensen met de moed en eenvoud die nodig is
om zich in de diepte van uw Barmhartige Liefde te werpen,
in de hoop dat wij U in de eeuwigheid
van Aangezicht tot Aangezicht aanschouwen.
O, zalige stonde! Ren zo dat je wint!
 
Laat uw Geest ons verlichten, dat bidden wij U,
 
Amen
 
Zuster M. Francisca Janssen O.SS.S.
 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2015-2016:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Gebedenboekje 2015-2016