Roepingsgebed van de

Maand – oktober 2015

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

God,

Uw liefde is uitgestort in mijn hartPierre-Paul Walraet 2
toen ik in het sacrament van het doopsel
aan U werd toegewijd.

Genadevol hebt Gij mijn wezen geraakt,
en mij onomkeerbaar voor U gewonnen.
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Als ik aarzel, en buiten U geluk wil vinden,
doe mij dan bidden:
hier ben ik, God, uw wil te doen is mijn vreugde.

Als mijn hart onrust voelt,
breng mij dan bij Jezus, de Goede Herder, die zegt:
kom tot Mij, en Ik zal u verlichting schenken.

Ik dank U voor uw vriendschap en uw trouw
die ik ontmoet in Jezus,
en in de broeders en de zusters die Hem volgen.

Vorm mijn hart,
maak het tot genegenheid en mildheid bekwaam.

Sterk mijn schouders
om het zachte juk en de lichte last
van standvastigheid in mijn roeping te bewaren.

Blijf met uw roepstem op mij inspreken.
Voltooi wat Gij in mij begonnen zijt.

Amen

Pater Pierre-Paul Walraet OSC
Orde der Kruisheren – Sint Agatha

 

 

 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2015-2016:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Gebedenboekje 2015-2016