Roepingsgebed van de

Maand – augustus 2015

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

“Ik ben een zending op deze aarde;
daarom ben ik hier.” *

*Paus Franciscus, Evangelii Gaudium 273

zuster Amata Mueller

Heer,

U hebt mij geschapen,
uniek en eenmalig.
U houdt van mij en U kent mij,
zelfs beter dan ik mezelf ken.
U vertrouwt mij een bijzondere taak toe
die enkel ik in deze wereld kan vervullen.

De heilige Augustinus bad:
“Heer Jezus, laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen…
Laat mij alles wat mij overkomt, aanvaarden als van U…
en steeds verlangen U te volgen.”

Heer, ik bied U ditzelfde gebed aan
met het geloof, het vertrouwen en de liefde van mijn hart.
Ik weet dat ik zwak ben,
en steeds weer word verleid andere wegen te gaan,
maar ik vertrouw op uw Kracht
en op uw eindeloze barmhartige Liefde.

Amen

Zuster Mary Amata Mueller OP
Sint Rosa van Lima Klooster, Dominicanessen van Sint Cecilia – Sittard

(vertaling: Zuster Myriam Decock F.S.O. – zie gebed van december)
Augustus 2015

 

Inleidende woorden van de voorzitter.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2015-2016:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Gebedenboekje 2015-2016