Roepingsgebed van de Maand – juni 2013

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Vader God,
                                                                              In vertrouwen
U hebt mij een missie toevertrouwd –
aan mij en niet aan iemand anders.
U hebt vertrouwen in mij –
ik kan vertrouwen op U.

Broer Jezus,
                                                                              op weg
Ik zoek mijn eigen weg terwijl ik jou volg –                        
jij die de Weg bent.
We zijn samen op weg –
in vrijheid en verantwoordelijkheid.

Helper Geest,
                                                                              in gebed
Je bent als een lichte bries –
om je op te vangen maak ik het stil in mijn hart.
Diep in mij ligt God’s grote verlangen voor mij –
jij opent mijn wezen voor Zijn Liefde.

Gloria Dei homo vivens
Het is God’s glorie dat de mens volop leeft
(Ireneüs van Lyon, ca. 140 – ca. 202)

Wiggert Molenaar SJ 
Sociëteit van Jezus – Delft

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2013-2014: "Ga uit... IK ben met jullie" 

Bundel bestellen (gratis)

Voorkant Flyer Roepingenzondag 2013

Het gebedenboekje van 2013-2014 sluit aan bij de Wereld Jongerendagen in Rio de Janeiro. Daarom is hiervoor het karakteristieke Christusbeeld  van Rio gekozen. Het motto "Ga uit... IK ben met jullie" is gebaseerd op Matteüs 28,19-20.

Lees hier de inleidende woorden van de voorzitter