Roepingenzondag 2020

Je komt als geroepen

Ieder jaar staat in de Rooms-Katholieke Kerk de vierde zondag na Pasen in het teken van gebed voor roepingen. In 2020 valt deze 'roepingenzondag' op 3 mei.

Evenals andere jaren hebben de bisdommen en de KNR binnen het Interdiocesaan roepingenoverleg samengewerkt aan materialen voor deze dag. Het materiaal bestaat uit een folder, een gebedenboekje en een poster. Dit jaar zal er evenals vorig jaar in de eerste week november een nationale roepingenweek worden gehouden waarin aandacht en gebed wordt gevraagd voor het roepingenwerk. Ook is er van 16-18 oktober een landelijk roepingenweekend gepland. Op de poster worden deze drie activiteiten aangekondigd. Het gebedenboekje biedt handreikingen om actief aandacht te geven aan het roepingenwerk.

Digitaal beschikbaar materiaal

Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, zullen er ook op Roepingenzondag geen openbare vieringen mogelijk zijn. Bisschoppen en KNR vragen iedereen om op deze zondag in eigen communiteit of gezin te bidden voor het roepingenwerk. Al het materiaal is via deze pagina digitaal beschikbaar. 

Poster je komt als geroepen 2020

Download de poster 
Als u de poster digitaal in hoge resolutie wilt ontvangen, neem dan contact op met communicatie@knr.nl

Cover gebedenboekje roepingenzondag 2020

Download het gebedenboekje met 12 maandelijkse gebeden van bisschoppen en oversten. Indien het digitale gebedenboekje in hoge resolutie wilt ontvangen, kunt u dat opvragen via communcatie@knr.nl

Cover prentje roepingenzondag 3 mei 2020

Verschillende bisdommen heeft een eigen variant van de flyer. U kunt ze hieronder downloaden

Kijk hier voor meer informatie over roepingen in de Nederlandse bisdommen en bij de Konferentie van Nederlandse Religeuzen (KNR).