Roepingsgebed van de

Maand – juli 2015

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Lieve God,zuster Clara

In dankbaarheid bidden wij
voor allen die reeds de stap gezet hebben
om U daadwerkelijk te volgen.
Ze moesten veel loslaten,
net als de eerste leerlingen die Jezus riep.
Ze gingen in op Uw Woord.

Maar lieve God,
we hebben meer mensen nodig.
Daarom bidden we
dat mensen mogen geïnspireerd worden
door Uw Blijde Boodschap.

Mogen ook zij Uw Stem horen
en de stap zetten om U daadwerkelijk te volgen
als religieuze, priester, diaken, gehuwde of godgewijde.

Lieve God,
zegen onze wereld met mensen
die geloven in Uw Evangelie,
en dat woord ook verkondigen bij hen die er niet in geloven.
Raak mensen aan met Uw oneindige Liefde
zodat ze U daadwerkelijk volgen.

Amen

Zuster Clara Dejaegher
Zusters Sacramentinen – Monasterium van het Heilig Sacrament – Halle

 

.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2015-2016:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Gebedenboekje 2015-2016