Roepingsgebed van de Maand – april 2015

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Levende God,Tom Kouijzer

Jij die de wereld gemaakt hebt,
als plaats om te wonen,
Jij die mensen hebt geschapen,
en bezield,
opdat zij Jou en elkaar lief zouden hebben.

Tot Jou richten wij ons vandaag,
en vragen om ook ons te bezielen,
aan te sporen om te leven zoals Jij bent,
met liefde, in trouw en vol eerbied voor al wat leeft.

Help ons onze vrijheid te gebruiken om te doen
wat goed is en wat recht doet aan wat Jij
voor ons hoopt en wie Jij wil
dat wij zijn voor deze wereld.

Laat ons zien wat onze plek kan zijn en geef ons de kracht,
om dáár teken van Jou te worden.

Dit vragen wij in de naam van Jezus de Zoon,
die Brood voor ons geworden is en kracht om te leven,
en door de heilige Geest, Jij die in ons woont.

Amen.

Tom Kouijzer S.M.
Sociëteit van Maria – Internationaal Theologaat "Casa di Maria" – Rome 

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2014-2015:
"Volg Mij – Ik ben de Goede Herder"

Bundel bestellen (gratis)

Volg mij – Folder Roepingenzondag 2014

Hij wil onze herder zijn (Joh 10), maar roept ons ook om dat
– ieder op onze eigen manier –
te zijn voor elkaar.

Inleidende woorden van de voorzitter.