Roepingsgebed van de Maand – mei 2015

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

God, Die mij geroepen hebt en roept:Marianne van Haastrecht
doe mij horen: uw Woord,
doe mij gaan: de weg die U voor mij bestemd hebt.
Gij zijt mijn geluk,
mijn rijkdom, mijn alles.
Hoe kan ik twijfelen?
Soms zie ik het niet zitten,
ben ik doof, wil niet horen,
bang om mij aan U te geven.

Maar U houdt vol, God,
U laat mij niet los
en trekt mij telkens weer naar U toe.
Jezus Christus is de weg die U mij wijst,
Hem achterna in voor- en tegenspoed:
geweldig mooi
maar ook zo moeilijk.

U geeft de volharding,
uw liefde doet mij gaan.
Dank, Heer God,
dat U mij geroepen heeft en roept.
Geef mij de kracht om mij iedere dag weer
aan die roep toe te vertrouwen,
met vallen en opstaan,
tot lof van U, God en tot zegen van uw mensen.

Amen
 

Zr. Marianne van Haastrecht OSC
Zusters Clarissen – Klooster ‘De Bron’ – Nijmegen

.

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2015-2016:

"Wake up the world!"
Jaar van het Godgewijde Leven

Gebedenboekje 2015-2016