Roepingsgebed van de Maand – november 2014

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Mieke van den Hoven

God,
Hoeder van mensen.

In het leven van alle dag lijkt uw roepstem verloren te gaan.
Wij zijn zo druk met onszelf en hebben vaak geen oor voor U.

Steeds laat U zich horen in de stilte van ons hart.
U laat niet af ons te roepen.
U spreekt ons aan en kent ons bij onze naam.

Wij bidden U
dat het mensen gegeven is uw roepstem te verstaan;
mensen met een open oor, om te horen wat U én de ander te zeggen heeft.
mensen met een open hand, om te delen wat waardevol of nodig is.
mensen met een open hart, om de hartslag van de ander te voelen.

Zie om naar ons, uw mensen;
Gekend, gezocht, gevonden, geroepen
tot een leven voor U en voor velen.

Amen.

Zuster Mieke van den Hoven O.Praem.
Norbertijnencommuniteit Mariëngaard – Hierden

 

 

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2014-2015:
"Volg Mij – Ik ben de Goede Herder"

Bundel bestellen (gratis)

Bundel downloaden (pdf)

Volg mij – Folder Roepingenzondag 2014

Hij wil onze herder zijn (Joh 10), maar roept ons ook om dat
– ieder op onze eigen manier –
te zijn voor elkaar.

.

Bestelbaar zijn ook:
 

Gebedenboekje 2015-2016

Boekje 2015-2016 bestellen

Gebedenboekje 2013-2014

Boekje 2013-2014 bestellen

Boekje 2012-2013 bestellen