Roepingsgebed van de Maand – maart 2015

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Goede God,

Caspar Geertman

zoveel kansen zijn ons gegeven
om van uw geschiedenis met ons mensen
iets moois te maken.

Wij vragen U om mensen, God,
geraakt door uw Woord,
en verlangend daarvan te getuigen
door hun leven en werken,
hun woord en daad.
Om door te vertellen
wat U ooit begonnen bent.

Wij vragen U om mensen, God,
mensen die geraakt zijn door het leven van uw Zoon
en daarvan willen getuigen,

doen wat Hij ons heeft voorgedaan:
liefde, gerechtigheid,
barmhartigheid en broederschap.
Dat vragen wij U, God,

opdat ervaarbaar mag blijven
uw trouw aan ons,
onze hoop op U.

Amen.
 

Frater Caspar Geertman CMM
Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid - Tilburg

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2014-2015:
"Volg Mij – Ik ben de Goede Herder"

Bundel bestellen (gratis)

Bundel downloaden (pdf)

Volg mij – Folder Roepingenzondag 2014

Hij wil onze herder zijn (Joh 10), maar roept ons ook om dat
– ieder op onze eigen manier –
te zijn voor elkaar.

Inleidende woorden van de voorzitter.