Roepingsgebed van de Maand – Februari 2015

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

U schiep mij, U hebt mij geroepen.
U zei ‘Ja’ tegen mij vanaf het allereerste moment dat U mij zag.
‘Ja’, op wie ik ben en wie ik worden zal.
Er is niets dat ik doen moet om uw Ja te verdienen
en geen misstappen van mij zouden uw Ja jegens mij kunnen ondergraven.
Maar ook, hebt U mij op precies dat moment geroepen.
Geroepen, om met en voor U te leven.
zr. Josephine met aspiranten en medezuster
U schiep mij, U hebt mij geroepen.
En ik heb ‘Ja’ geantwoord,
maar onder voorwaarden:
‘Ja’ tot dat ‘ik’ waar de wereld
van zou houden . . . !
Geroepen heb ik U,
ieder moment dat ik me herinner.
Ik riep U, om er met en voor mij te zijn.

U schept mij, U roept mij.
U roept mij om ‘ja’ te zeggen tegen uw ‘Ja’.
Ik heb ‘ja’ gezegd, maar ik ben bang.
Het leven dat voor me ligt is vol onzekerheden
en de pijn van het ‘loslaten’ vaak ondraaglijk.
‘Ja . . .’, als U altijd bij me bent.
U hebt ‘Ja’ gezegd,
dat U altijd met mij zult zijn, tot het einde toe.
Ja, U en ik, wij zullen de weg samen gaan.

Amen

Zuster Josephine Estoque CB
[ Links op de foto, naast twee aspiranten en een medezuster – juni 2014.]
Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus – Maastricht / Filippijnen

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2014-2015:
"Volg Mij – Ik ben de Goede Herder"

Bundel bestellen (gratis)

Bundel downloaden (pdf)

Volg mij – Folder Roepingenzondag 2014

Hij wil onze herder zijn (Joh 10), maar roept ons ook om dat
– ieder op onze eigen manier –
te zijn voor elkaar.

.