Roepingsgebed van de Maand – september 2014

Gebed rond roeping tot het religieuze leven

 

Heer,

Uit verschillende landen en culturen heb Je ons bijeen geroepen,
om te groeien in waarheid en liefde
en als teken daarvan te leven in interculturele gemeenschappen,
verspreid over de hele wereld.

Het is zo wonderlijk dat wij met onze verscheidenheid in Jou éénheid ervaren.
Jij, centrum van ons leven, zendt ons om verbondenheid
tussen mensen te bevorderen en het rijke is,
dat al die mensen ons terug zenden naar Jou.
Zo blijf Jij de Kern van ons bestaan.

Ons werk in actie en contemplatie is niet af.
Heer, we zouden zo graag nieuwe, enthousiaste jonge vrouwen willen ontmoeten
die zich bij ons durven aansluiten en mee doen wat mogelijk en wenselijk is,
in respect voor de eigenheid van iedereen.

Heer, open onze harten en spreek jouw Woord dat leven doet.
Leer ons de tekenen van de tijd verstaan, zodat we samen
blijven groeien in waarheid en Liefde.

Amen

Zuster Aline De Reys FMM en zuster Jolanda Delleman FMM
Zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria – Brussel

Dit roepingsgebed van de maand is geschreven op verzoek van het Huis van de Roeping en opgenomen in het gebedenboekje 2014-2015:
"Volg Mij – Ik ben de Goede Herder"

Bundel bestellen (gratis)

Volg mij – Folder Roepingenzondag 2014

Hij wil onze herder zijn (Joh 10), maar roept ons ook om dat
– ieder op onze eigen manier –
te zijn voor elkaar.

.